Om JPS Ejendomme

 

JPS Ejendomme ejer via en række selskaber (via JPS Administration A/S koncernen og JPS Germa A/S) mere end 100 udlejningsejendomme. Vi køber kun ejendomme med langsigtet ejerskab for øje. Ejendommene er primært beliggende i Aarhus, Randers, Kolding, Aalborg, Vejle og Odense.

Administrationen af ejendommene varetages af Dansk Administrationscenter A/S. På www.dacas.dk giver vi vores lejere 24 timers hurtig og nem adgang til informationer der vedrører den ejendom de bor i.

Vidste du...

at vi har:
* 1.050 boliglejemål med et samlet etageareal på ca. 80.000 m2
* 60 erhvervslejemål med et samlet etageareal på 18.000 m2
* Det etageareal svarer til mere end 14 fodboldbaner

Forretningsgrundlag

Ejendomme vi er interesserede i:

 

Økonomiske mål / rammer:

 • Soliditet på minimum a) Egenkapital på 20% af ejendomsværdier eller b) Egenkapital og udskudt skat på 25% af ejendomsværdier
 • Finansiering alene via realkreditlån
 • Fast rente på 25% af realkreditlån
 • Udbytte på maksimalt 30% af resultat efter skat og før realiserede og urealiserede værdireguleringer.

Afkast af ejendomsinvesteringer    

Vi har fokus på at øge/bevare afkastet på vores investeringer. Det gør vi ved, at:

 • investere tid på at analysere ejendommene, og ved at
    udarbejde og eksekvere planerne for ejendommene med henblik på, at få
    alle værdier og det bedst mulige cashflow aktiveret
 • løbende vurdere muligheder for salg af perifere ejendomme (geografi og
  anvendelse) og ejendomme med manglende udviklingspotentiale i forhold
    til markedsværdier
 • løbende vurdere, tilpasse og ensrette lejeniveauer
 • lovliggøre forhold omkring §5, stk. 2, opkrævning af vand etc.

Drift af ejendommene:

Vi har fokus på effektiv drift af vores ejendomme efter princippet ”rettidig omhu”. Derfor har vi

 • ansvarlige og engagerede viceværter, administratorer og regnskabsmedarbejdere med ejerfornemmelser
 • løbende ejeropfølgning på udlejning og afvigelser
 • månedlig rapportering med estimat