Til vores samarbejdspartnere

Vores mål er at være de mest effektive til at drive særligt boligudlejningsejendomme – og i den forbindelse har vi brug for vore leverandørers hjælp. Det betyder konkret at vi løbende arbejder med optimering af vore interne rutiner.

Som et vigtigt element i dette indgår elektronisk scanning af alle købsfakturaer. Det gælder både dem vi modtager per almindelig brev og elektroniske fakturaer.  Den elektroniske faktura anvendes  i efterfølgende elektronisk workflow, hvor godkendelse og betaling sker.

Det er vigtigt at formkravene til fakturaerne er opfyldt for at sikre rettidig betaling heraf.

Rigtig adresse og ejendomsnummer

Vi ønsker jeres hjælp til at blive mere effektive, hvilket betyder, at hver enkelt faktura skal indeholde oplysning om ejendommens nummer og adresse. Denne oplysning gives bedst i ”rekvirentfelt” eller tilsvarende rubrik øverst på fakturaen. Ejendomsnummer m.m. fremgår af JPS Ejendomsoversigt.

Rigtig ejer

Vi får dagligt fakturaer udstedt på forkert selskab. Det er ikke tilladt at betale disse jf. gældende moms- og skattelovgivning. Fakturaerne skal være udstedt til ejendommens ejer. Af JPS Ejendomsoversigten fremgår den retmæssige ejer.

 

Fakturaer ved månedsafslutning

Vi har et mål om udarbejdelse af månedsrapporter for de enkelte ejendomsselskaber senest den  15. i efterfølgende måned.

For os er det professionelt at kunne levere perioderegnskaber på dette tidspunkt, således vi kan komme videre med ny måned.

Vi skal derfor modtage fakturaerne senest på 5 hverdag i ny måned – modsat bliver de returneret med besked om anførelse af ny fakturadato.

 

Betalingsbetingelser

Vi oplever også leverandører med meget korte betalingsbetingelser, hvilket vi mange gange ikke har en chance for overholdelse af. Det er meget uheldigt for os, idet vi ikke ønsker at optræde på diverse restancelister – det er ikke professionelt.

Vi har derfor et krav om følgende betalingsbetingelser: 21 dage netto, der giver os tid til godkendelse af fakturaerne, samt eventuel afklaring af uoverensstemmelser.