Tropica North America

Tropica North America er Tropica Aquarium Plants’ spydsspids i Canada og USA. Tropica North America, tidligere Wet Pets Ltd., er veletableret på det canadiske marked for akvariefisk og -planter.

Der har tidligere været en solid tradition for saltvandsakvarieplanter på markedet, men de senere år viser en markant stigende interesse for ferskvandsplanter. Tropica vil arbejde for at udvikle den positive tendens yderligere på det nordamerikanske marked.


Tropica North America
837 West 3rd Street
BC V7P 3K7 North Vancouver
British Columbia, Canada

(+001) 778 340 6956
rer@tropica.com

tropica.comRené Rixe
General Manager
rer@tropica.com