Forretningsgrundlag

Værdiskabelse gennem udvikling (Virksomheder)

Ved udvikling af virksomhederne fokuseres der på, at skabe grundlag for vækst og internationalisering. Der bruges samtidig mange ressourcer på at øge produktiviteten i virksomhederne og ikke mindst sikre, at et solidt købmandskab præger den enkelte virksomhed.

 

Vi arbejder med LEAN i koncernen og gennemfører i den forbindelse ugentlige tavlemøder. Vi foretager løbende effektivitetsforbedrende investeringer af bl.a. produktionsflow, logistik, pakning. Vi tror, at fælles værktøjer kan binde virksomheder og mennesker sammen på tværs af alle grænser.

 

 

Vi passer på vores ejendomme (Ejendomme)

Vi passer på vore ejendomme, og vi ønsker at være de bedste i klassen til drift/værdiskabelse af primært boligudlejnings-ejendomme, der anskaffes, drives og udvikles som anlægsinvesteringer.

 

 Vi ønsker høj stabilitet ved:

  • at investerer i brugte ejendomme med overvejende beboelse
  • at have præcise mål for soliditet, finansiering og udbytte
  • en geografisk placering i større byer i Jylland / på Fyn
  • at have tilfredse lejere og
  • sikre gode kvalitetsmæssige bygningsløsninger.

Investeringer

Når vi har investeret har det primært været i virksomheder, der allerede på overtagelsestidspunktet var veldrevne og havde en stabil position i den pågældende branches værdikæde. Vi kan dermed udnytte JPS Marselis ApS' kompetencer i en bredere sammenhæng, og derved skabe mulighed for en øget vækst i koncernen. Vi har investeret i forbindelse med omstrukturering af virksomheder, almindeligt ejerskifte herunder generationsskifte, eller som led i en langsigtet etablering af en ny ejerstruktur. Det afgørende er, at JPS Marselis ApS skal kunne bidrage til en økonomisk vækst i virksomheden.