Historien bag JPS

De tre personer bag JPS (Jan, Peter & Søren Chr.) har kendt hinanden igennem mange år. Det startede med venskaber hvor ideen om at lave en fælles virksomhed opstod. I maj 1986 blev den officielle start ved etablering af interessentskabet JPS Administration, hvor formålet var administration og investering.e havde mødt hinanden i Frederiksbjerg KFUM & K og startede samarbejdet med at lave et kontor øverst i denne forenings ejendom – over hanebjælkerne. Indretning af kontoret var en udfordring, da der alene var skråvægge.

På det tidspunkt læste Peter og Søren på Handelshøjskolen i Århus og Jan læste til bygningsingeniør.

 

Ideen fra starten var at alle erhvervsmæssige investeringer og aktiviteter skulle ske i ligeligt ejerskab, for at sikre den bedste allokering af ressourcerne. Denne tilgang er fortsat gældende.

Den første aktivitet blev parallelimport af HP lommeregnere – hvor der var meget stor prisforskel på Danmark og USA. De primære kunder var primært økonomi og ingeniørstuderende i byen.

 

I 1987 blev aktiviteten ændret, idet der blev købt 3 mindre beboelsesejendomme. De 2 ejendomme var beliggende på Trøjborg i Århus. De blev tømt for lejere, renoveret og solgt samme år. Den sidste af ejendommene var beliggende på Djursland og blev solgt 4 år senere.

Året efter begyndte JPS aktiviteten ejendomsadministration for lokale ejendomsbesiddere i Århus. Ejendomshandler Tage Madsen i Holme var en af de første kunder. Aktiviteten blev opløst i 1990, hvor Jan tager til Grønland.

 

I årene 1989-90 blev der købt 3 ejendomme i Århus. De blev tømt for lejere, renoveret og solgt som boliginteressentskaber til fremtidige beboere - det var tidens hotte model.

Den første større beboelsesejendom blev købt i 1990 sammen med ejendomshandler Tage Madsen. Den indeholdt 3 opgange med i alt 30 lejemål og lå i Århus Nord ved Stjernepladsen. Efter 2 år modtog JPS et godt tilbud på ejendommen, som derefter blev solgt.

I 1991 købte JPS ejendommen Tietgens Plads 9, Århus, med 8 lejligheder, der stadig er i JPS’s ejendomsportefølje. Ejendommen er efterfølgende blevet renoveret og der er etableret to ekstra taglejligheder samt en kælderlejlighed.

 

JPS ændrede herefter strategi, idet det blev besluttet fremover alene at købe ejendomme med langsigtet ejerskab for øje. Det blev også besluttet, at muligheder for løbende forbedringer skulle udnyttes, og at ejendommene altid skulle være i en god vedligeholdelsesstand. Denne strategi på ejendomsområdet følges stadig.

 

I foråret 1993 under en alvorlig økonomisk krise lykkedes det at erhverve Hejredalsparken i Brabrand fra Nykredit. Ejendommen med dens 128 lejligheder er den hidtil væsentligste ejendomsinvestering der er foretaget, idet den har dannet udgangspunkt for efterfølgende investeringer. Ejendommen er blevet udviklet og hovedparten af lejlighederne er moderniserede.

 

I 1998 blev der flere steder i landet solgt ud af kommunalt ejede ejendomme. Det lykkedes gennem budrunder at erhverve Knud Hansensvej, Kolding, med 150 lejligheder og Mølndalsvej, Nørre Sundby, med 80 lejligheder. Ejendommene er efterfølgende blevet moderniserede og udviklede.

 

Dansk Administrationscenter A/S blev stiftet i 2000. Selskabet udfører ejendomsadministration for både egne ejendomme samt eksterne kunder.

 

I 2002 opstod ønsket om at brede den erhvervsmæssige aktivitet ud til at omfatte investering i veldrevne virksomheder.