Værdier

Vi ønsker at behandle det enkelte menneske med respekt – uanset om det er en medarbejder, en leverandør eller en kunde. Vi ønsker at "opføre" os ordentligt i forhold til vores omgivelser og tage et ansvar.

Det betyder konkret følgende:

 

Medarbejdere: Vi udviser respekt for vore medarbejdere ved at møde alle som lige mennesker. Det sker bl.a.  gennem en involverende og lyttende ledelse, høj sikkerhed, uddannelse, udvikling af job, medarbejder trivsel og ligestilling. Vi arbejder med LEAN i koncernen og involvere medarbejdere gennem ugentlige tavlemøder.

 

Kunder / leverandører: Vi ønsker at overholde aftale. Det sker bl.a. ved stor fokus på at levere de rigtige varer / ydelser til den aftalte tid. Det betyder f.eks. daglig lederfokus på leveringsevnen.

 

Samfund: Vi opfylder lokal lovgivning herunder afregner skatter og afgifter. Vi ønsker at være en god arbejdsplads i lokalsamfundet og anerkender ikke korruption eller bestikkelse som middel.  Gennem aftaler med bl.a. Folkekirkens Nødhjælp ønsker vi at støtte de svageste.

 

Klima & miljø: Vi ønsker at tage medansvar for moder jord gennem fokus på klima & miljø. Det betyder en løbende fokus på ressourceforbrug og herunder CO2 udledning gennem løbende forbedringer af produktionsmetoder og arbejdsgange. I Tropica indsamler vi f.eks. regnvand og bruger det til vanding i gartneriet. I vores trævarevirksomhed er vi f.eks. både FSC® og PEFC-certificerede