JPS Ejendomme

Om JPS Ejendomme

JPS Ejendomme ejer via en række selskaber (JPS Administration A/S-koncernen og JPS Germa A/S) mere end 100 udlejningsejendomme. Vi køber kun ejendomme med langsigtet ejerskab for øje. Ejendommene er primært beliggende i Aarhus, Randers, Kolding, Aalborg, Vejle og Odense.

Dansk Administrationscenter A/S, som også er et af selskaberne under JPS Marselis, varetager administrationen af ejendommene. 

Vidste du, at vi har:

Boliglejemål

1.050 boliglejemål

Der har et samlet etageareal på ca. 80.000 m²?

Erhvervslejemål

60 erhvervslejemål

Der har et samlet etageareal på ca. 18.000 m²?

Fodboldbane

Etageareal på ca. 98.000 m²

Et samlet etageareal, der svarer til mere end 14 fodboldbaner?

Forretningsgrundlag

Ejendomme vi er interesserede i

Forretningsgrundlag

Økonomiske mål / rammer

 • Soliditet på minimum
  a) Egenkapital på 20 % af ejendomsværdier eller
  b) Egenkapital og udskudt skat på 25 % af ejendomsværdier
 • Finansiering alene via realkreditlån
 • Fast rente på 25 % af realkreditlån
 • Udbytte på maksimalt 30 % af resultatet efter skat og før realiserede og urealiserede værdireguleringer.
Ejendom Kolding

Afkast af ejendomsinvesteringer

Vi har fokus på at øge/ bevare afkastet på vores investeringer. Det gør vi ved, at:

 • investere tid på at analysere ejendommene og ved at udarbejde og eksekvere planerne for ejendommene med henblik på at få alle værdier og det bedst mulige cashflow aktiveret.
 • løbende vurdere muligheder for salg af perifere ejendomme (geografi og anvendelse) og ejendomme med manglende udviklingspotentiale i forhold til markedsværdier.
 • løbende vurdere, tilpasse og ensrette lejeniveauer.
 • lovliggøre forhold omkring §5, stk. 2, opkrævning af vand.

Drift af ejendommene

Vi har fokus på effektiv drift af vores ejendomme efter princippet ”rettidig omhu”. Derfor har vi:

Medarbejdere

Ansvarlige og engagerede viceværter, administratorer og regnskabsmedarbejdere med ejerfornemmelser

Løbende aftale icon

Løbende ejeropfølgning på udlejning og afvigelser

Rapportering

Månedlig rapportering med estimat

Læs mere om JPS Ejendomme

JPS Ejendomme - Ejendomsoversigt

Ejendomsoversigt

Dansk administrationscenter

Dansk Administrationscenter

JPS Agro

JPS Agro

Nordic Hotel Group

Nordic Hotel Group

Til samarbejdspartnere JPS Ejendomme

Til vores samarbejdspartnere

Kontakt JPS Ejendomme