Samfundsansvar

I forlængelse af vores vision, mission og værdier er det naturligt for os at have følgende mission på CSR-området:

”Vi ønsker at behandle det enkelte menneske med respekt, tage ansvar for koncernens omgivelser og miljøpåvirkning ved at inspirere medarbejdere, leverandører og kunder til at tage ansvar.”

Folkekirkens nødhjælp, Kirkens korshær og FSC logoer
JPS Marselis - samfundsansvar
Samfundsansvar

For at sikre en kobling mellem CSR og forretning arbejder vi internt med at skabe konkret værdiskabelse gennem f.eks.:

  • Energibesparelser ved reduceret el, vand og varmeforbrug.
  • Medarbejdertrivsel og engagement gennem involvering, kommunikation, uddannelse, trivsel, sundhed og sikkerhed.
  • Kundeloyalitet og foretrukken leverandørstatus gennem risikostyring i leverandørkæden og tæt samarbejde med kunderne.
  • Produktudvikling gennem miljøforbedring, klimaindsats, certificering og kommunikation.
  • Styrkelse af brand gennem grøn profil, sociale tiltag og filantropisk støtte.

Gennem business cases i bl.a. koncernens medarbejderblad JPS Journal søger vi at synliggøre de ovennævnte økonomiske og sociale gevinster ved CSR arbejdet.

De konkrete løbende forbedringer sker konkret gennem ugentlige tavlemøder i virksomhederne samt ledelsens permanente værdibaserede fokus på området.

Se eksempler på aktiviteter, som JPS støtter:

JPS støtter Made in Hope Filippinerne

JPS støtter Made in Hope i Filippinerne i kampen mod trafficking

Vi støtter Ukraine

Tropica, Dennerle Plants, Carmen Damer, Vahle, Hornbaek og Dansk Administrationscenter støtter Ukraine med 25.000€

Samfundsansvar (§99a)

Her finder du redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018