I forlængelse af vores vision, mission og værdier forekommer det os naturligt at have følgende mission på CSR området:

 

 ”Vi ønsker at behandle det enkelte menneske med respekt, tage ansvar for koncernens omgivelser og miljøpåvirkning ved, at inspirere medarbejdere, leverandører og kunder til at tage ansvar”

 

 

For at sikre kobling mellem CSR og forretning arbejdes der internt med skabelse af konkret værdiskabelse gennem f.eks.:

 

  • Energibesparelser ved reduceret el, vand og varmeforbrug
  • Medarbejdertrivsel og engagement gennem involvering, kommunikation, uddannelse, trivsel, sundhed og sikkerhed
  • Kundeloyalitet og foretrukken leverandørstatus gennem risikostyring i leverandørkæden og tæt samarbejde med kunderne
  • Produktudvikling gennem miljøforbedring, klimaindsats, certificering og kommunikation
  • Styrkelse af brand gennem grøn profil, sociale tiltag og filantropisk støtte

Gennem business cases i bl.a. koncernens medarbejderblad JPS Journal søges synliggørelse af de oven nævnte økonomiske og sociale gevinster ved CSR arbejdet, som f.eks. her.

De konkrete løbende forbedringer sker konkret gennem ugentlige tavlemøder i virksomhederne samt ledelsens permanente værdibaserede fokus på området.

 

Nedenfor vises eksempler på aktiviteter, som JPS støtter: