Samfundsansvar

I forlængelse af vores vision, mission og værdier er det naturligt for os at have følgende mission på CSR-området:

”Vi ønsker at behandle det enkelte menneske med respekt, tage ansvar for koncernens omgivelser og miljøpåvirkning ved at inspirere medarbejdere, leverandører og kunder til at tage ansvar.”

Folkekirkens nødhjælp, Kirkens korshær og FSC logoer
JPS Marselis - samfundsansvar
Samfundsansvar

For at sikre en kobling mellem CSR og forretning arbejder vi internt med at skabe konkret værdiskabelse gennem f.eks.:

  • Energibesparelser ved reduceret el, vand og varmeforbrug.
  • Medarbejdertrivsel og engagement gennem involvering, kommunikation, uddannelse, trivsel, sundhed og sikkerhed.
  • Kundeloyalitet og foretrukken leverandørstatus gennem risikostyring i leverandørkæden og tæt samarbejde med kunderne.
  • Produktudvikling gennem miljøforbedring, klimaindsats, certificering og kommunikation.
  • Styrkelse af brand gennem grøn profil, sociale tiltag og filantropisk støtte.

Gennem business cases i bl.a. koncernens medarbejderblad JPS Journal søger vi at synliggøre de ovennævnte økonomiske og sociale gevinster ved CSR arbejdet.

De konkrete løbende forbedringer sker konkret gennem ugentlige tavlemøder i virksomhederne samt ledelsens permanente værdibaserede fokus på området.

JPS støtter FNs Global Compact

Vi støtter FN’s Global Compact

JPS Marselis er dedikeret til at efterleve de ti internationalt aftalte principper for ansvarlig virksomhedsledelse og til at bidrage til, at verdenssamfundet opnår FN’s verdensmål.

Læs mere om vores deltagelse i FN’s Global Compact

FNs verdensmål logo

FNs verdensmål

Vi arbejder med fire af FNs verdensmål, der sammen med FNs Global Compact fungerer som rettesnor for alle initiativer i virksomhederne. Læs mere om vores arbejde med FNs verdensmål.

Se eksempler på aktiviteter, som JPS støtter:

REDEGØRELSE FOR SAMFUNDSANSVAR Jf. årsregnskabsloven §99a 2022/2023

Urørt skov fremmer biodiversitet og bidrager til FNs verdensmål

JPS Marselis støtter Kirkens Korshær med 100.000 kr. pr. år de kommende tre år.

Kirkens Korshær i Aarhus hjælper byens udsatte

Vi støtter Ukraine

Tropica, Dennerle Plants, Carmen Damer, Vahle, Hornbaek og Dansk Administrationscenter støtter Ukraine med 25.000€

Samfundsansvar (§99a)

Her finder du redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens §99a

2022/2023

2021/2022

2020/2021

2019/2020

2018/2019

2017/2018