Værdier

Vi ønsker at behandle det enkelte menneske med respekt – uanset om det er en medarbejder, en leverandør eller en kunde. Vi ønsker at “opføre” os ordentligt i forhold til vores omgivelser og tage et ansvar.

Det betyder konkret følgende:

Medarbejdere: Vi udviser respekt for vores medarbejdere ved at møde alle som lige mennesker. Det sker bl.a. gennem en involverende og lyttende ledelse, høj sikkerhed, uddannelse, udvikling af job, medarbejder trivsel og ligestilling. Vi arbejder med LEAN i koncernen og involverer medarbejdere gennem ugentlige tavlemøder.

Kunder / leverandører: Vi ønsker at overholde aftaler. Det sker bl.a. ved stor fokus på at levere de rigtige varer / ydelser til den aftalte tid. Det betyder f.eks. daglig lederfokus på leveringsevnen.

JPS Marselis - team
JPS Marselis - FSC

Samfund: Vi opfylder lokal lovgivning herunder afregning af skatter og afgifter. Vi ønsker at være en god arbejdsplads i lokalsamfundet og anerkender ikke korruption eller bestikkelse som middel. Gennem aftaler med bl.a. Folkekirkens Nødhjælp ønsker vi at støtte de svageste.

Klima & miljø: Vi ønsker at tage medansvar for moder jord gennem fokus på klima og miljø. Det betyder et løbende fokus på ressourceforbrug, herunder CO2-udledning, gennem løbende forbedringer af produktionsmetoder og arbejdsgange. I Tropica indsamler vi f.eks. regnvand og bruger det til vanding i gartneriet, mens vi i vores trævarevirksomheder f.eks. både er FSC® og PEFC-certificerede.