JPS Marselis - Whistleblowerordning

Whistleblowerordning

JPS Marselis-koncernen har en intern, koncernfælles whistleblowerordning, som varetages af JPS Marselis ApS.

Under whistleblowerordningen kan medarbejdere, kunder, leverandører, samarbejdspartnere og andre med tilknytning til selskaberne i JPS Marselis-koncernen i god tro og uden risiko for repressalier indberette mistanke eller konkret viden om overtrædelse af EU-retten, alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold i JPS Marselis-koncernen. Det kan f.eks. være forhold som:

  • Misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse og dokumentfalsk
  • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden og miljøregler
  • Trusler, fysisk vold, seksuel chikane eller anden grov chikane

Indberetning skal foretages via nedenstående webformular, som kan udfyldes på det lokale sprog for selskaberne i JPS Marselis-koncernen eller på engelsk efter eget valg. De andre sprog finder du her:

Engelsk
Tysk
Lettisk

Indberetninger behandles fortroligt.

I Whistleblowerpolitik for JPS Marselis-koncernen kan du læse mere om, hvad du kan indberette om, hvordan en indberetning håndteres, rettigheder for de involverede personer m.m. Vi opfordrer dig til, at du læser whistleblowerpolitikken, før du foretager en indberetning.

I Privatlivspolitik for whistleblowerordningen kan du læse mere om, hvordan JPS Marselis-koncernen behandler personoplysninger i forbindelse med indberetninger under whistleblowerordningen.

Foretag din indberetning her

Anonymitet

Ønsker du at foretage indberetning på anonym basis, skal du IKKE udfylde felterne med identitets- og kontaktoplysninger.

Vælger du at foretage indberetning på ikke-anonym basis, bedes du udfylde felterne med identitets- og kontaktoplysninger.

Indberetning sker ved at udfylde denne formular: