Historien bag JPS

De tre personer bag JPS (Jan, Peter & Søren Chr.) har kendt hinanden siden ungdomsårene, hvor de alle læste i Aarhus. Dét, der startede med venskaber, udviklede sig hurtigt til ønsket om at lave en fælles virksomhed.

I 1986, mens de alle tre stadig var studerende, etablerede de JPS Administration, hvor de importerede lommeregnere fra USA og solgte dem til studerende på bl.a. Aarhus Universitet og Teknikum. Kort derefter begyndte de at tilbyde ejendomsadministration og økonomirådgivning, mens de i 1987 købte deres første ejendomme i Aarhus.

Virksomheden blev drevet ved siden af fuldtidsjob, hvor JPS de første 18 år primært beskæftigede sig med udlejning af beboelsesejendomme. Med stiftelsen af Dansk Administrationscenter i 2000 valgte Jan at gå fuldtid i JPS, mens Søren og Peter startede fuldtid i hhv. 2005 og 2008 efter købene af bl.a. Tropica Aquarium Plants og Hornbaek Trævarefabrik. Opkøbet af Tropica blev startskuddet på nye aktiviteter i JPS: Aktivt ejerskab i virksomheder.

Ideen fra starten var, at alle erhvervsmæssige investeringer og aktiviteter skulle ske i ligeligt ejerskab for at sikre den bedste allokering af ressourcerne. Denne tilgang er fortsat gældende i dag, hvor JPS Marselis-koncernen er blandt de 1.000 største selskaber i Danmark. Aktiviteterne i JPS Marselis er i dag delt i to aktivitetsområder: JPS Industri og JPS Ejendomme.

Læs mere om vores historie i tidslinjen herunder.

JPS Marselis - Ejer
^
2020
Carmen Damer bliver en del af JPS

Carmen Damer i Tyskland bliver en del af JPS og tilfører store laboratorieressourcer.

JPS Marselis - Carmen Damer

^
2017
JPS køber Dennerle Aquarienpflanzen

JPS køber Dennerle Aquarienpflanzen, som er et af de førende brands inden for vandplanter. De øger markedspositionen i særligt Tyskland og Frankrig.

JPS Marselis - Dennerle

^
2016
Planet Plants bliver en del af porteføljen

Planet Plants i Tyskland bliver overtaget. Firmaet fortsætter som grossist virksomhed inden for vandplanter.

^
2015
JPS Marselis bliver dannet, Tropica North America og Nordic Hotels bliver en del af JPS

Alle aktiviteter bliver samlet under JPS Marselis.

JPS opkøber en kunde og starter Tropica North America. JPS overtager også en minoritetspost i Nordic Hotels, der har hotelvirksomhed i Nigeria.

JPS Marselis - Nordic Hotel

^
2010-2012
JPS udvider ejendomsporteføljen

Under finanskrisen køber JPS en række ejendomme af forskellige fallerede ejendomsselskaber. De i alt ca. 800 lejemål ligger i hele Jylland og på Fyn. I dag har JPS mere end 1.000 lejemål i porteføljen. 

^
2009
Vahle bliver købt

Sammen med Ole Mølby køber JPS dørproducenten Vahle A/S.

JPS Marselis - Vahle

^
2008
Tropica flytter i nye lokaler

Tropica flytter fra Grenåvej til Mejlbyvej til et nyt, stort og moderne gartneri.

JPS Marselis - virksomheder

^
2006
Hornbaek Baltic og Scandiwood bliver opkøbt

Hornbaek Baltic bliver købt med det formål at producere malede lister, mens Scandiwood skal supplere sortimentet med plader og hylder.

^
2005
Hornbaek A/S bliver en del af JPS

JPS køber Hornbaek A/S i 2005. 

Køb af Hornbaek

 

^
2004
Køb af Tropica Aquarium Plants

I forbindelse med et generationsskifte køber JPS Tropica Aquarium Plants af stifteren Holder Windeløv. 

Opkøb af Tropica

^
2002
Investering i veldrevne virksomheder

I 2002 opstod ønsket om at brede den erhvervsmæssige aktivitet ud til at omfatte investering i veldrevne virksomheder. Første store investering sker et par år efter. 

^
2000
Dansk Administrationscenter bliver skiftet

Dansk Administrationscenter A/S bliver stiftet med Jan som direktør. Selskabet udfører ejendomsadministration for både egne ejendomme og eksterne kunders. Første kontor ligger på Augustenborggade i Aarhus. 

^
1998
230 lejligheder kommer til

I 1998 blev der flere steder i landet solgt ud af kommunalt ejede ejendomme. Det lykkedes gennem budrunder at erhverve Knud Hansens Vej i Kolding med 150 lejligheder og Mølndalsvej i Nørresundby med 80 lejligheder. Ejendommene, som stadig er i vores portefølje, er efterfølgende blevet moderniserede og udviklede.

Ejendom Kolding

^
1993
Køb af Hejredalsparken i Brabrand

Under en alvorlig økonomisk krise i foråret 1993 lykkedes det JPS at erhverve Hejredalsparken i Brabrand fra Nykredit. Ejendommen med dens 128 lejligheder er den hidtil væsentligste ejendomsinvestering, der er foretaget, idet den har dannet udgangspunkt for efterfølgende investeringer. Ejendommen er blevet udviklet, og hovedparten af lejlighederne er moderniserede.

JPS Marselis - Ejendomme

^
1991
Ny strategi: Langsigtet ejerskab

I 1991 købte JPS ejendommen Tietgens Plads 9 i Aarhus, som har otte lejligheder. Ejendomme er stadig i JPS’ ejendomsportefølje i dag. Ejendommen er efterfølgende blevet renoveret, og der er etableret to ekstra taglejligheder samt en kælderlejlighed.

JPS ændrede efter dette køb strategi, idet det blev besluttet fremover alene at købe ejendomme med et langsigtet ejerskab for øje. Det blev også besluttet, at muligheder for løbende forbedringer skulle bruges, og at ejendommene altid skulle være i en god vedligeholdelsesstand. Denne strategi på ejendomsområdet følger vi stadig i dag.

^
1989-90
Tidens hotte model: Køb og salg af beboelsesejendomme

I årene 1989-90 blev der købt yderligere tre ejendomme i Århus. De blev renoveret og solgt som boliginteressentskaber til fremtidige beboere – det var tidens hotte model.

Den første større beboelsesejendom blev købt i 1990 sammen med ejendomshandler Tage Madsen. Den indeholdte tre opgange med i alt 30 lejemål og lå ved Stjernepladsen i Aarhus Nord. Efter to år modtog JPS et godt tilbud på ejendommen, som derefter blev solgt.

^
1987
Ejendomsadministration

I 1988 begyndte JPS at tilbyde ejendomsadministration til lokale ejendomsbesiddere i Aarhus. Ejendomshandler Tage Madsen i Holme var en af de første kunder. Aktiviteten blev opløst i 1990, da Jan flytter til Grønland.

^
1987
De første beboelsesejendomme

I 1987 blev aktiviteten ændret fra parallelimport af lommeregnere til investering i beboelsesejendomme. JPS købte tre mindre beboelsesejendomme. To af ejendommene var beliggende på Trøjborg i Aarhus. Som det var tidens trend dengang, blev ejendommene renoveret og solgt samme år. Den sidste af ejendommene var beliggende på Djursland, den blev solgt fire år senere.

JPS Marselis - Historien

^
1986
JPS Administration A/S bliver stiftet

I maj 1986 etablerer Jan, Peter og Søren interessentskabet JPS Administration, hvis formål var administration og investering. De tre mødte hinanden i Frederiksbjerg KFUM&K og startede samarbejdet med at indrette et kontor øverst i forenings ejendom – over hanebjælkerne. På det tidspunkt læste Peter og Søren på Handelshøjskolen i Århus, mens Jan læste til bygningsingeniør.

Den første aktivitet var parallelimport af lommeregnere fra HP, fordi der var meget stor prisforskel på Danmark og USA. De primære kunder var økonomi- og ingeniørstuderende i Aarhus.

 

Gammel JPS logo