Fjendeskoven

Fjendeskoven – i skyggen af De Røde Khmerer

Fjendeskoven ligger 80 kilometer nord for Siem Reap, Cambodia, hvor der bor 500 uregistrerede familier. De er ikke registrerede nogen steder, og ingen føler ansvar for dem. Der er ingen el eller vand, skole eller sundhedstilbud i området.

Fjendeskoven er en direkte oversættelse fra cambodianske khmer-sprog, der refererer til stedets historie som den sidste bastion for De Røde Khmerer, der ledede landet i knapt fire år fra 1975 til 1979, hvor omkring 2 mio. cambodianere døde under det maoistisk inspirerede rædselsstyre.

CHM er den eneste organisation, der har kontakt til skovens beboere. CHM arbejder med kirkeligt funderede sociale projekter spændende fra fremskaffelse af rent vand, lege med børnene, sanitets- og hygiejneundervisning, hjælp med myndighedshåndtering og etablering af en skole for skovens børn.

”Vi har købet et stykke jord af skoven af den kvindelige ejer i Siem Reap for at skabe ro om området. Her har vi opført et fælles hus med rent vand, der kommer fra en 25 meter dyb boring. Vand er en udfordring for denne del af landet, som er meget tørt. Med denne investering er det vores håb, at skovens 500 familier er sikret mod militærets rydning og efterfølgende afbrænding af skoven med henblik på dyrkning af jorden” forklarer Axel Rye Clausen, CHM.

Et af CHM’s projekter er etablering af en skole for børnene i Fjendeskoven, hvor hovedparten af børnene og forældrene er analfabeter.

”Der er lavet en aftale med en nærliggende folkeskole om leje af to lærere til undervisning i skoven af to klasser med hver 40 elever. Aftalen med skolelederen er indgået af de lokale i CHM, idet de kan komme længere, end vi som udlændinge har mulighed for, da det ofte vil ende i mistillid og korruption”, fortæller Axel Rye Clausen.

“Efterspørgslen er stor, og der er absolut mulighed for etablering af flere klasser. Vi håber også at kunne lave voksenundervisning en dag”, forklarer Axel Rye Clausen.

JPS har doneret etablering af en ekstra klasse for 40 børn i skoven.

Fjendeskoven

Se vores andre CSR-initiativer