Hornbaek donerer 30.000 mundbind

Hornbaek donerer 30.000 mundbind til lokal boligsocial-indsats

I Randers Nordby arbejder Bysekretariatet for at gøre en særlig indsats med at skabe trivsel og stærke relationer i et såkaldt udsat boligområde. Beboersammensætningen i området er skæv i forhold til landsgennemsnittet. Det er præget af mange mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet, og som har ingen eller kun meget lidt uddannelse.

”Vi vil gerne sikre trygge rammer for alle medarbejdere her i virksomheden, og derfor sørger vi for, at de får både mundbind og adgang til coronatests. På samme måde vil vi gerne hjælpe til de steder i lokalsamfundet, hvor det giver mening. Det er ikke alle, der er stillet lige godt i disse coronatider. Vores branche har været heldigere end så mange andre brancher, og det ville vi gerne lade andre nyde godt af. Vi kom derfor i kontakt med Bysekretariatet,” forklarer Katrine Amdi Konradsen fra Hornbaek.

Hornbaek donerer 30.000 mundbind
”Der er ingen tvivl om, at mundbindene kommer til at gøre en forskel. Det er nogle meget trængte familier, vi arbejder med, og det er en kærkommen håndsrækning til dem i en svær tid. Det er utrolig vigtigt, at vi får styr på coronasmitten. Men mange familier her i området må hele tiden lave benhårde prioriteringer mellem mad, husleje, sport mv. Så for dem er enhver hjælp vigtig. Vi skal alle bruge mundbind, når vi færdes rundt omkring, så der er i høj grad brug for dem,” fortæller Sekretariatsleder Louise Hou Kragh fra Bysekretariatet.

De første mundbind kom hurtigt i brug. ”Vi har taget kontakt til de familier, vi ved har det rigtig svært, og hvor der bor mange i familien. De kommer og afhenter hos os,” forklarer Sekretariatsleder Louise Hou Kragh og forsætter: ”Vi har også talt med den lokale skole. For når de åbner op for, at afgangseleverne skal tilbage i skole, så har der været tale om, at de skal have mundbind på. På denne her måde kan vi være med til at sikre, at det sker.”

Hornbaek donerer 30.000 mundbind
Hornbaek donerer 30.000 mundbind
”Vores beboere er udsatte, og vi har en formodning om, at flere mister deres job i relation til Corona. Vi har endnu ikke fået tallene for det, og ej heller er vi jo ude på den anden side endnu, men det har været sådan i forbindelse med andre kriser, at det går hårdt ud over dem, der har den dårligste tilknytning til arbejdsmarkedet,” slutter Sekretariatsleder Louise Hou Kragh.

Medarbejderne i Bysekretariatet er ansat af den lokale boligforening, og deres arbejde er primært finansieret af Landsbyggefonden. De dækker omkring 4.000 lejere i lidt mere end 2.000 lejemål. Bysekretariatet arbejder med strategisk byudvikling under byens helhedsplan, et samarbejde mellem kommunen og boligorganisationerne, med særlig fokus på at bryde den negative sociale arv hos børnene, så de får større livsmuligheder end deres forældre.

Se vores andre CSR-initiativer