Minerydning i Laos

Laos er dybt plaget af krigsrester fra det, der er kendt som ‘den hemmelige krig’. Under krigen i nabolandet Vietnam kastede amerikanske bombefly nemlig også millioner af ton bomber over Laos fra 1966 til 1975. Mange bomber eksploderede ikke, som de skulle. Både store bomber på op til 250 kilo og mindre granater lå efter krigen spredt i hele landet stadig gemmende på deres sprængfarlige indhold. Og mange ligger der endnu. Det største problem er klyngebomber, som det anslås, der stadig gemmer sig op mod 80 millioner af her i et af verdens fattigste lande.

Folkekirkens Nødhjælp uddanner både munke og skolelærere i at sprede viden om ueksploderede bomber i to af Laos’ fattige provinser. Særligt i de fattigste egne af Laos kender man til de ueksploderede bomber, men man ved typisk ikke hvordan man skal undgå at detonere dem. Munkene fungerer som budbringere, når de besøger lokale skoler og underviser i dette. De direkte modtagere af risikooplysningerne er:

  • 40 buddhistiske munke
  • 40 skolelærere
  • 150 high school-elever
  • 4500 skoleelever
  • 6 myndighedspersoner i distrikterne

I alt menes 70.000 mennesker direkte og indirekte at få gavn af hjælpen.

Se vores andre CSR-initiativer