Urørt skov fremmer biodiversitet og bidrager til FN’s verdensmål

Urørt skov fremmer biodiversitet og bidrager til FNs verdensmål

JPS har omlagt et areal på 17.000 m2 til at være urørt skov. Arealet er en del af et samlet skovareal på 220.000 m2, som ligger under en kilometer fra Danmarks højeste ”bjerg” Yding Skovhøj på 172 meter. At området nu er urørt skov, betyder i praksis, at der ikke må fjernes træ, og at der ikke aktivt må plantes nye træer. Skoven skal have lov til at leve sit eget liv.

Urørt skov spiller en afgørende rolle i bevarelsen og fremmelsen af biodiversitet. Når skove forbliver uberørte af menneskelig aktivitet, kommer et bredt spektrum af plante- og dyrearter til at trives, mens de naturlige økosystemer bliver opretholdt.

Urørt skov fungerer som levesteder for et væld af arter. Mangfoldigheden af træer, buske, planter og undervegetation skaber varierede levesteder og økologiske nicher for forskellige organismer. Det giver mulighed for et komplekst fødenetværk, hvor forskellige arter interagerer og afhænger af hinanden for overlevelse og reproduktion.

Urørt skov støtter FNs Verdensmål

Urørt skov støtter og fremmer flere af FN’s 17 verdensmål og er derfor en vigtig del af den overordnede bæredygtige udviklingsagenda. Du kan læse mere om vores arbejde med FNs Verdensmål her.

Urørt skov er f.eks. forbundet med disse mål:

JPS' urørt skov og FNs Verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Urørt skov spiller en afgørende rolle i at bevare vandressourcer og vandkvalitet. Skovområder fungerer som naturlige vandopsamlingsområder og hjælper med at regulere vandstrømme, reducere oversvømmelser og forbedre vandfiltrering.

JPS' urørt skov og FNs Verdensmål nr. 13

Verdensmål 13

Urørt skov har en stor betydning i bekæmpelsen af klimaforandringer. Skove fungerer som kuldioxidoptagere og hjælper med at reducere drivhusgasemissioner. Bevarelse af urørt skov bidrager til at bevare skovens kulstoflager og minimerer udledningen af CO2, hvilket er afgørende for at begrænse global opvarmning

JPS' urørt skov og FNs Verdensmål nr. 17

Verdensmål 17

For at bevare og beskytte urørt skov kræves der samarbejde på tværs af sektorer, herunder regeringer, civilsamfund, virksomheder og lokale samfund. Gennem partnerskaber kan man fremme bevaringsindsatsen, styrke skovforvaltning og skabe synergier med andre mål.

JPS' urørt skov og FNs Verdensmål nr. 11

Verdensmål 11

Bevarelse af urørt skov kan have positive virkninger på de nærliggende samfund. Skove kan fungere som rekreative områder, understøtte økoturisme og skabe økonomiske muligheder for lokale samfund gennem bæredygtig skovforvaltningspraksis.

JPS' urørt skov og FNs Verdensmål nr. 15

Verdensmål 15

Urørt skov er vigtigt for bevarelsen af biodiversitet og bibeholdelse af levesteder for mange plantearter, dyr og mikroorganismer. Ved at bevare urørt skov bidrager vi til bevarelsen af truede arter, bevarelsen af økosystemtjenester og opretholdelsen af økosystemets sundhed. Læs mere om, hvordan vi arbejder med Verdensmål 15.

JPS' urørt skov og FNs Verdensmål nr. 6

Verdensmål 6

Urørt skov spiller en afgørende rolle i at bevare vandressourcer og vandkvalitet. Skovområder fungerer som naturlige vandopsamlingsområder og hjælper med at regulere vandstrømme, reducere oversvømmelser og forbedre vandfiltrering.

JPS' urørt skov og FNs Verdensmål nr. 11

Verdensmål 11

Bevarelse af urørt skov kan have positive virkninger på de nærliggende samfund. Skove kan fungere som rekreative områder, understøtte økoturisme og skabe økonomiske muligheder for lokale samfund gennem bæredygtig skovforvaltningspraksis.

JPS' urørt skov og FNs Verdensmål nr. 13

Verdensmål 13

Urørt skov har en stor betydning i bekæmpelsen af klimaforandringer. Skove fungerer som kuldioxidoptagere og hjælper med at reducere drivhusgasemissioner. Bevarelse af urørt skov bidrager til at bevare skovens kulstoflager og minimerer udledningen af CO2, hvilket er afgørende for at begrænse global opvarmning

JPS' urørt skov og FNs Verdensmål nr. 15

Verdensmål 15

Urørt skov er vigtigt for bevarelsen af biodiversitet og bibeholdelse af levesteder for mange plantearter, dyr og mikroorganismer. Ved at bevare urørt skov bidrager vi til bevarelsen af truede arter, bevarelsen af økosystemtjenester og opretholdelsen af økosystemets sundhed. Læs mere om, hvordan vi arbejder med Verdensmål 15.

JPS' urørt skov og FNs Verdensmål nr. 17

Verdensmål 17

For at bevare og beskytte urørt skov kræves der samarbejde på tværs af sektorer, herunder regeringer, civilsamfund, virksomheder og lokale samfund. Gennem partnerskaber kan man fremme bevaringsindsatsen, styrke skovforvaltning og skabe synergier med andre mål.

Se vores andre CSR-initiativer