FNs verdensmål logo

FNs verdensmål som fælles rettesnor

Alle virksomheder under JPS Marselis arbejder målrettet med fire af FNs 17 verdensmål. Disse fire mål er nøje udvalgt på baggrund af de områder, hvor vi mener, at vores virksomheder har størst mulighed for at gøre en forskel. Selvom virksomhederne opererer inden for meget forskellige områder, er verdensmålene en af de røde tråde, som medarbejderne har tilfælles på tværs af brancher. Verdensmålene er sammen med FNs Global Compact derved en rettesnor for vores virksomheder, så de ved, hvordan de skal agere i forhold til verden omkring os.

Det er en prioritet for vores virksomheder at arbejde med verdensmålene. Gennem kurser og videreuddannelse sikrer vi, at medarbejderne altid er bevidste om verdensmålene og den retning, vi arbejder. Både fordi målene bidrager til en mere bæredygtig fremtid, og fordi det er vores overbevisning, at de hjælper vores virksomheder med at blive mere succesfulde på længere sigt. Ved at skabe bæredygtige forretningsmodeller og levere produkter samt tjenester, der er ansvarligt produceret, kan virksomhederne tiltrække og fastholde kunder, der også er engagereret i en mere bæredygtig fremtid.  

Vores virksomheder arbejder med disse fire verdensmål: 

Et par eksempler

Idet alle virksomheder kontinuerligt arbejder med verdensmålene, indfører og afprøver de løbende nye tiltag. Et par eksempler herpå er:

  • Tropica opsamler regnvand fra væksthusenes tagflader og bruger det til at vande planterne med.
  • Hornbaek bruger vandbaseret maling og har meget lidt spild i processen med bearbejdelsen af træet.
  • Både Hornbaek og Vahle er FSC®-certificerede. Begge virksomheder arbejder også på at blive klimaklare produktionsvirksomheder.
  • Koncernens mere end 1.000 beboelseslejemål er forsynet med målere på varme og vand, så beboerne online kan følge deres forbrug dag til dag. 
  • For at fremme biodiversiteten har koncernen omlagt 17.000 m2 skov til urørt skov, så skovarealet skal ligge fuldstændig urørt i al fremtid. 

Du kan læse mere om virksomhedernes tiltag på deres respektive hjemmesider. 

Udover bæredygtighedsinitiativer støtter vi en række organisationer, der opererer både lokalt, nationalt og internationalt. Fælles for alle organisationerne er, at de hjælper nogle af de svageste grupper i vores samfund og i verdenen. Læs mere om vores tilgang til samfundsansvar

Hvad er FN’s Verdensmål for bæredygtig udvikling?

I 2015 opsatte FN 17 konkrete verdensmål og 169 delmål for bæredygtig udvikling for både mennesker og planeten, som de 193 medlemslande er forpligtede til at arbejde med. Målet er at tackle nogle af verdens største udfordringer og sikre en mere bæredygtig fremtid. Læs mere om FNs verdensmål.

Se vores CSR-initiativer