Til vores samarbejdspartnere

Vores mål er at være de mest effektive til at drive særligt boligudlejningsejendomme – og i den forbindelse har vi brug for vore leverandørers hjælp. Det betyder konkret, at vi løbende arbejder med optimering af vores interne rutiner.

Som et vigtigt element i dette indgår elektronisk scanning af alle købsfakturaer. Det gælder både dem, vi modtager pr. almindelig brev og som elektroniske fakturaer. De elektroniske fakturaer bliver efterfølgende anvendt i et elektronisk workflow, hvor godkendelse og betaling sker.

Det er vigtigt at formkravene til fakturaerne er opfyldt for at sikre rettidig betaling heraf. Læs mere om vores krav til faktura herunder.

JPS Samarbejdspartnere

Rigtig adresse og ejendomsnummer

Vi ønsker jeres hjælp til at blive mere effektive, hvilket betyder, at hver enkelt faktura skal indeholde oplysning om ejendommens nummer og adresse. Denne oplysning gives bedst i ”rekvirentfelt” eller tilsvarende rubrik øverst på fakturaen. Ejendomsnummer m.m. fremgår af ejendomsoversigten.

Rigtig ejer

Vi får dagligt fakturaer udstedt til et forkert selskab. Det er ikke tilladt at betale disse jf. gældende moms- og skattelovgivning. Fakturaerne skal være udstedt til ejendommens ejer. Du finder den retmæssige ejer i oversigten over JPS’ ejendomme.

Fakturaer ved månedsafslutning

Vi har et mål om, at udarbejde af månedsrapporter for de enkelte ejendomsselskaber senest den 15. i efterfølgende måned.

For os er det professionelt at kunne levere perioderegnskaber på dette tidspunkt, således vi kan komme videre med ny måned.

Vi skal derfor modtage fakturaerne senest den femte hverdag i en ny måned. Modtager vi dem for sent, bliver de returneret med besked om anførelse af en ny fakturadato.

Betalingsbetingelser

Vi oplever også leverandører med meget korte betalingsbetingelser, hvilket vi mange gange ikke har en chance for at overholde. Det er meget uheldigt for os, idet vi ikke ønsker at optræde på diverse restancelister – det er ikke professionelt.

Vi har derfor et krav om følgende betalingsbetingelser: 21 dage netto. Dette giver os tid til at godkende fakturaerne samt eventuel at afklare uoverensstemmelser.