JPS Marselis - Whistleblowerordning

Trauksmes celšanas kārtība

JPS Marselis Group visā uzņēmumu grupas līmenī ir ieviesis iekšējo Trauksmes celšanas kārtību, ko nodrošina JPS Marselis ApS.

JPS Marselis Trauksmes celšanas kārtība nodrošina darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, partneriem un citām ieinteresētajām personām, kas ir saistītas ar JPS Marselis Group uzņēmumiem, iespēju godprātīgi un bez represiju riska ziņot, ja rodas aizdomas vai pieejama konkrēta informācija par ES tiesību aktu pārkāpumiem, būtiskiem pārkāpumiem vai citiem nopietniem gadījumiem JPS Marselis Grupas ietvaros. Piemērs:

  • finanšu līdzekļu ļaunprātīga izmantošana, zādzība, krāpniecība, piesavināšanās, kukuļošana un dokumentu viltošana;
  • nopietni pārkāpumi saistībā ar darba drošību vai vides aizsardzības noteikumiem;
  • apdraudoša uzvedība, fiziska vardarbība, seksuāla uzmākšanās vai cita nopietna vardarbība.

Jebkura no iepriekš minētajām situācijām atbilst gadījumiem, par kuriem ir jāziņo, izmantojot zemāk norādīto tiešsaistes veidlapu, ko iespējams aizpildīt attiecīgā JPS Marselis Group uzņēmuma valsts valodā vai, ja vēlaties, angļu valodā.

Citas valodas var atrast šeit:

Dāņu valodā
Vācu valodā
Angļu valodā

Ziņojumi ir konfidenciāli.

JPS Marselis Group Trauksmes celšanas politika ietver aprakstu par gadījumiem, par kuriem ir jāziņo, informāciju par ziņojumu izskatīšanu un iesaistīto personu tiesībām. Pirms ziņojuma iesniegšanas mēs aicinām jūs iepazīties ar Trauksmes celšanas politiku.

Personas datu politika – Trauksmes celšanas kārtība ietver aprakstu par personas datu apstrādi JPS Marselis Group ietvaros saistībā ar Trauksmes celšanas kārtības ietvaros izpausto informāciju.

Iesniedziet ziņojumu šeit

Anonimitāte

Ja vēlaties iesniegt ziņojumu anonīmi, zemāk norādītie dati, t. i., vārds, uzvārds un kontaktinformācija, NAV jānorāda.

Ja vēlaties iesniegt ziņojumu publiski, lūdzu, norādiet zemāk minētos datus, t. i., vārdu, uzvārdu un kontaktinformāciju.

Jūs varat iesniegt ziņojumu, izmantojot šādu veidlapu: